"Prepreke me ne mogu zaustaviti. Svaka se prepreka uklanja pred odlučnošću. " - Leonardo da Vinci

Back to Top

  • MISIJA I VIZIJA

    Stvaranje preduvjeta za uspješniju integraciju osoba s invaliditetom u društvenu zajednicu, postizanje određenog stupnja neovisnog življenja osoba s invaliditetom kroz napredovanje pomagala kojima se služe.

Uključite se u rad Udruge!

Postanite dio naših aktivnosti, uključite se u rad udruge i pomozite da svi skupa podignemo kvalitetu socijalne uključenosti.