"Prepreke me ne mogu zaustaviti. Svaka se prepreka uklanja pred odlučnošću. " - Leonardo da Vinci

Back to Top

Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

Nacionalna-zaklada-za-razvoj-civilnoga-drustva_article_full

Udruga za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja
osoba s invaliditetom RH je korisnica institucionalne podrške
Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju
i/ili razvoj udruge.

Udruga za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja
osoba s invaliditetom RH je partner Nacionalne zaklade u
provedbi Decentraliziranog modela financiranja civilnoga
društva u Republici Hrvatskoj.

Udruga za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja
osoba s invaliditetom RH je partner Nacionalne zaklade u
provedbi programa Regionalnog razvoja civilnoga društva i
lokalnih zajednica.

Udruga za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja
osoba s invaliditetom RH je Centar znanja u području
institucionalne podrške u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom
zakladom.

Udruga za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja
osoba s invaliditetom RH je korisnica financijske podrške
Nacionalne zaklade u okviru Razvojne suradnje kroz Tematski
fond Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0.

Ina d.d. osigurala sredstva za projekt “Osobe s invaliditetom u zajednici s prirodom”

Udruga za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja osoba s invaliditetom osnovana je s ciljem udruživanja osoba s invaliditetom sa sjedištem u Požegi radi zadovoljenja specifičnih potreba, zaštite i promicanja interesa i ciljeva osoba s invaliditetom, starijih i nemoćnih osoba i djece s teškoćama u razvoju.

logo_ina_610

S obzirom da udruga ima ograničene mogućnosti što uvelike utječu na kvalitetu i kvantitetu pružanja usluga udruga će u suradnji s INA d.d., kao pokroviteljem, opremiti novi adekvatan prostor prilagođen djeci, odnosno osposobiti veći i komforniji prostor koji bi obuhvatio obavljanje svih aktivnosti namijenjenih djeci na jednom mjestu.

Udruga za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja osoba s invaliditetom posjeduje dva prostora. Prostor koji se nalazi u Požegi s adresom V. Mačeka 4, te prostor s adresom u Pleternici V. Nazora 2.

Svrha ovog projekta je angažirati osobe s invaliditetom da se uključe u procese zaštite okoliša, uzgoja bilja i cvijeća te uređenje našeg dvorišta u kojem bi im postavili raznu opremu za igru kako bi korisno i kreativno provodili slobodno vrijeme. Također u prostorijama udruge u Pleternici bi se održavale i kreativne radionice, kako bi se osobe s invaliditetom što više integrirale.

 

I.  PROGRAM POMOĆI STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA S INVALIDITETOM

“IZVANINSTITUCIONALNA SKRB ZA STARIJE OSOBE I OSOBE S INVALIDITETOM”

– POMOĆ U ZAJEDNICI-

Kroz 2012., te 2013. godinu u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanjem u sklopu Mjere za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Javni radovi provodili smo program Pomoć u kući.

Za potrebe provođenja Programa zaposlili smo ukupno šest djelatnika – tri u 2012.godini, tri u 2013.godni, dugotrajno nezaposlenih osoba, na vrijeme od 12 mjeseci. Programom je bilo obuhvaćeno 30 osoba s invaliditetom, te osoba starije životne dobi s područja Požeško slavonske županije. Djelatnosti Programa bile su usmjerene na:

-organizaciju prehrane,

-obavljanje nabavke za domaćinstvo,

-pomoć u obavljanju kućanskih poslova i održavanju okućnice,

-pomoć u održavanju osobne higijene i brige o zdravlju,

-prijevoz do liječnika i drugih ustanova, druženje i savjetovanje,

-psihosocijalna podrška,

-usluge posredovanja između korisnika i društvenih institucija u cilju ostvarivanja različitih prava, te druge usluge prilagođene uočenim potrebama starijih osoba s invaliditetom.

       – ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE –

Projekt “Lijepo je kad nismo zaboravljeni” te nastavak projekta “Ljepše je stariti u zajedništvu” – organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe najvećim su dijelom sufinancirani sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih ( u iznosu od 59.000,00 kn/2014. i 60.000,00 kn/2015.), te sredstvima Grada Požege i Požeško slavonske županije. Usluge organiziranih dnevnih aktivnosti provode se pet dana u tjednu u trajanju od 40 sati tjedno, pri čemu se kombiniraju pojedine podaktivnosti iz svake grupe od sljedećih aktivnosti:
AKTIVNOST 1. SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI
a) Tjelovježba za starije osobe – pilates i druge aerobne vježbe prilagođene zdravstvenom i fizičkom stanju korisnika; Organizirane šetnje gradom uz podjelu prigodnih cvjetnih aranžmana ili drugih ručnih radova izrađenih u sklopu radionica; Šetnje u prirodi;
b) Kuglanje za starije osobe – organizirano u suradnji s Kuglačkim savezom Požeško slavonske županije.
AKTIVNOST 2. KREATIVNE AKTIVNOSTI
a) Radionice izrade suvenira i ručnih radova od različitih materijala
b) Radionice heklanja, vezenja, šivanja i izrade različitih proizvoda od tekstila;
c) Literarne radionice : pisanje poezije i proze, pisanja filmskih scenarija, kazališnih predstava, kolumni čitanje pjesama i tekstova.
AKTIVNOST 3. EDUKACIJSKE AKTIVNOSTI
Edukacijske aktivnosti vanjskih stručnih osoba iz suradničkih institucija i organizacija, umirovljenih stručnjaka i drugih volontera iz različitih područja:
AKTIVNOST 4. KULTURNO ZABAVNE AKTIVNOSTI
Kulturne aktivnosti provodit će se u dogovoru s kulturnim institucijama na području Grada Požege, kao i kulturnim organizacijama kroz organizirane posjete kazalištu, muzeju, knjižnici, školama, dječjim vrtićima, domovima starijih i nemoćnih; ovisno o ponudi i programu navedenih ustanova.
AKTIVNOST 5. RAZGOVORI I DRUŽENJE
Aktivnost će se održavati svakodnevno u kombinaciji s drugim planiranim aktivnostima. Razgovori o prigodnim i aktualnim temama u povremeno će se održavati u suradnji s dječjim vrtićima, školama, domovima za starije i nemoćne osobe (teme: prisjećanje na djetinjstvo, mladost, zdravlje, odnos prema djeci, recepti, međusobni odnosi i sl.); laička psiho-socijalna i duhovno-moralna potpora.
AKTIVNOST 6. OSTALE AKTIVNOSTI
Obuhvaćaju kombinaciju svih navedenih aktivnosti, a čine ih:
a) IZLETI – Udruga se u sklopu svoje djelatnosti uz angažman stručne osobe bavi organizacijom izleta na nacionalnom području uz sufinanciranje samih korisnika ili organizacija višednevnih izleta po povlaštenim cijenama su sljedeći izleti: posjeti toplicama, znamenitostima u kontinentalnim dijelovima Hrvatske, višednevna ekskurzija na more.
b) SUDJELOVANJE U AKTIVNOSTIMA DRUŠTVENE ZAJEDNICE I OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIJIH DATUMA
kreativnim radionicama, izložbama, organizacijom različitih predavanja, pjevačkog zbora i slično
(Valentinovo, Uskrs, Božić, Međunarodni dan života, Svjetski dan zdravlja, Međunarodni dan starijih osoba, Međunarodni dan tolerancije, Međunarodni dan solidarnosti, EU dan međugeneracijske solidarnosti i drugi),
c) ZAJEDNIČKA DRUŽENJA S PRIJATELJSKIM UDRUGAMA s područja Požeško slavonske županije.
CIMG2792Ministarstvo-sovijalne-politike-i-mladih

 

 

– KUĆNA DOSTAVA KNJIGA –

Udruga za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH u suradnji s Gradskom knjižnicom i čitaonicom Grada Požege provodi uslugu Kućna dostava knjiga – besplatan prijevoz knjiga i neknjižne građe na kućne adrese korisnika.
S ciljem poticanja čitanja, kućna dostava knjiga obavlja se na privatne adrese korisnika usluge: osobama koje zbog fizičkih ograničenja, invaliditeta ili starosti nisu u mogućnosti posjećivati knjižnicu uz povlaštenu cijenu članarine (iznos od 35,00 kn – 50% iznosa godišnje članarine).
Nakon prijave u sustav pružanja usluga (osobno, telefonski ili putem e-maila), Udruga će knjižnici dostaviti popis korisnika (uz potrebna redovita ažuriranja popisa). Također, korisnici će dobiti katalog s prijedlogom naslova te moći zatražiti pojedine naslove prilikom kontakta s ovlaštenim djelatnikom Udruge.
Dostava knjiga obavljat će se svakih 20 dana uz mogućnost posudbe najviše 3 knjige + 3 primjerka neknjižne građe („zvučne knjige „ na CD-u).
Uslugom se želi omogućiti starijim nepokretnim osobama, starijim osobama s invaliditetom kao i osobama koje stanuju u udaljenijim dijelovima grada pristup fondu Knjižnice, obrazovanju i bogaćenju kulturnog života svakog pojedinca u zajednici kao i nepristranoj obaviještenosti građana.

gkpz-logo-2-1slika za web stranicu1.png

 

 

 

II.  PROGRAM POMOĆI DJECI I MLADIMA

“SOCIJALNA INTEGRACIJA DJECE I MLADIH S TEŠKOĆAMA”

– ČUDO RIJEČI –

Potaknuti nedovoljnim mogućnostima logopedskih terapija za otklanjanje govornih smetnji želja nam je da lokalnom stanovništvu, prije svega djeci s teškoćama u razvoju komunikacije, jezika i govora pružimo priliku vježbi korekcije jezično-govornih poremećaja.
Kako bismo pružili pomoć djeci i njihovim roditeljima te im omogućili terapiju pri rješavanju ovih problema, na natječaj Jana – Voda s porukom apliciran je projekt „Čudo riječi“ koji je rezultirao ostvarenim iznosom od 25.000,00 kn za kupnju digitalnog logopedskog seta Behringer sa svojim pomoćnim didaktičkim materijalima i sredstvima.
Set predstavlja inovaciju u obradi zvučnog signala koristeći digitalno signalno procesiranje koje omogućava brzu i preciznu obradu zvuka gotovo istom kvalitetom i brzinom kako to radi i ljudski mozak.
Nabavkom navedenog seta Udruga je u 2015. godini započela s provedbom individualnih i grupnih logopedskih vježbi, te kroz otvorenu suradnju s drugim udrugama, školama i institucijama koje se bave djecom i mladima raditi na prepoznavanju potreba djece s govorno jezičnim poremećajima i smanjiti njihov broj.

jana

 

GRAĐANSKE AKCIJE:

– RED IGRE, RED RADA, RED TREŠANJA –

U sklopu poziva „Naš doprinos zajednici 2015.“ Zaklada za razvoj lokalne zajednice Slagalica dodijelila je financijska sredstva u iznosu od 12.988,99 kn za provedbu građanske akcije „Red igre, red rada, red trešanja“ koju će zajednički provoditi Udruga za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH i mjesni odbor te volonteri mjesta Alaginci.
Svrha akcije bila je uređivanje dječjeg i sportskog igrališta na način da se uklone neprimjereni i opasni sadržaji te postave novi kako bi se pružili novi sadržaji djeci i mladima u mjestu Alaginci te stvorili uvjeti u kojima bi se djeci, mladima, osobama s invaliditetom, osobama starije životne dobi, ali i svima ostalima, osiguralo mjesto za siguran odmor, igru, druženje, sport i rekreaciju.
Akcijom sekroz volonterske aktivnosti nastojalo potaknuti građane da se uključe u društveno korisno djelovanje, a sve radi podizanja kvalitete življenja cjelokupne društvene zajednice mjesta Alaginci.
Udruga za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH u suradnji s mjestom odborom i volonterima mjesta Alaginci na osobit način radi na integraciji i socijalizaciji osjetljivih skupina osoba u društvenu zajednicu, a osobito integracije djece s teškoćama u razvoju i djece s invaliditetom u društvenu zajednicu radi međusobnih uspostavljanja boljih socijalnih kontakata.
Također  se stvaranjem mjesta zajedničkog druženja želi omogućiti i razvijanje zdravih životnih navika djece i mladih kroz fizičku aktivnost koja im ujedno služi kao oblik zabave i druženja s vršnjacima te posredno utjecati na prevenciju međuvršnjačkog nasilja. Akcija je doprinijela zaštiti okoliša ali i potaknuti razvoj lokalnog turizma. Ukupna vrijednost projekta 25.998,97 kn, a ostatak sredstava za provedbu akcije  osiguran je donacijama i sponzorstvima dioničkih društava, poduzeća i obrtnika s područja grada Požege te donacijama samih mještana Alaginaca.

  11659449_1652555148314801_1298115854787804420_n

NZRCD 1 slikaSlagalica

“Ova građanska inicijativa provedena je zahvaljujući
financijskoj potpori Zaklade za razvoj lokalne zajednice
“Slagalica”u sklopu Decentraliziranog modela financiranja
Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva”

– KUTAK ZA SRETNIJE STARENJE 2015. –

Građanska akcija namijenjena informiranju starijih osoba o njiihovim pravima iz različitih područja, kao i načinu njihova ostvarivanja, putem informativnih interaktivnih radionica i brošure “Vodič za starije osobe Grada Požege” financirana je od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i EGP/Norveških fondova u iznosu od 25.300,00 kn, a ukupne vrijednosti 29.050,00 kn.
Nedovoljna upućenost starije populacije na području Grada Požege u svoja prava i mogućnosti, kao i potreba uspostave novih i širenja postojećih izvaninstucionalnih usluga za starije osobe, te pruženje psihosocijalne podrške starijim nezaposlenim osobama, potaknuli su Udrugu za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH na akciju usmjerene unapređenju kvalitete njihova života.
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva kao provedbeno tijelo fondova zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške (EGP/NF) u Hrvatskoj za područje civilnoga društva u sklopu natječaja „Solidarnost i društveni kapital u lokalnoj zajednici“ odobrila je Udruzi iznos od 25.300,00 kn za provedbu građanske akcije naziva „Kutak za sretnije starenje“.
Građanska akcija provodila se u partnerstvu s Gradom Požegom te suradnji s Centrom za socijalnu skrb Požega i Obiteljskim centrom, a bila je usmjerena je na upoznavanje starije populacije s konceptom zaštite temeljnih ljudskih prava, osnovnim načelima i načinom ostvarivanja prava, te obuhvatila grupna informiranja na teme:
a) OSTVARIVANJE TEMELJNIH PRAVA STARIJIH OSOBA IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI (Novčane naknade i način ostvarivanja; Socijalne usluge; Ostvarivanje besplatne pravne pomoći).
b) SIGURNOST I ZAŠTITA STARIJIH OSOBA (Diskriminacija starijih osoba i međugeneracijska tolerancija; Nasilje u obitelji nad osobama starije životne dobi – pravni aspekti)
c) IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI I NASLJEĐIVANJE s praktičnim primjerima o izbjegavanju manipulacija i prepoznavanju zlonamjernih pojedinaca namijenjeno – starijim osobama i članovima njihovih obitelji, kao i drugim zainteresiranim pojedincima. Informiranje je obuhvaćalo teme:
– Ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju,
– Ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života,
– Ugovor o darovanju nekretnina;
– Zakonsko nasljeđivanje i oporuka;
Pojedine aktivnosti bile su namijenjene određenim karakterističnim skupinama starijih osoba – nezaposlenim starijim osobama, za koje je također održana radionica s ciljem pružanja podrške pri zapošljavanju, poticanje motivacije za daljnje traženje zaposlenja kao i upoznavanje sa suvremenim oblicima prijava na natječaje kroz individualan rad sa svakim od sudionika.
Krajnji rezultat akcije bio je Vodič za starije osobe napravljen s ciljem da učini dostupnim informacije o pravima i mogućnostima starijih osoba na području Grada Požege.

 

CIMG3325

NZRCD 1 slikalogo_for_the_website.gif_full_page