"Prepreke me ne mogu zaustaviti. Svaka se prepreka uklanja pred odlučnošću. " - Leonardo da Vinci

Back to Top

Izvješće o radu i financijsko izvješće u 2016. godini

IZVJEŠĆE O RADU 2016. Bilanca (31.12.2016.) UZRIUP RH Financijski izvještaj (01.01. – 31.12.2016.) UZRIUP RH Izvještaj o prihodima i rashodima (01.01.-31.12.2016.) – UZRUP RH

Continue reading . . . Izvješće o radu i financijsko izvješće u 2016. godini

Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

Udruga za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. Udruga za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH je partner Nacionalne zaklade u provedbi Decentraliziranog modela financiranja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. […]

Continue reading . . . Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva