IZVJEŠĆE O RADU 2016.
Bilanca (31.12.2016.) UZRIUP RH
Financijski izvještaj (01.01. – 31.12.2016.) UZRIUP RH
Izvještaj o prihodima i rashodima (01.01.-31.12.2016.) – UZRUP RH