"Prepreke me ne mogu zaustaviti. Svaka se prepreka uklanja pred odlučnošću. " - Leonardo da Vinci

Back to Top

invalidi2

Udruga za razvoj kreativnih
radionica i kvalitete življenja
osoba s invaliditetom RH

Telefon: 034/272-031, Fax: 034/271-478,

Mob: 098/801-645

Vlatka Mačeka 4, PP123, 34000 Požega

E-mail: uzriup.rh.pozega@gmail.com, razvoj.rh.pozega@gmail.com

OIB: 91405769168

IBAN: HR1323600001101660952 (Zagrebačka banka)

 O UDRUZI:

Udruga od svog osnivanja 2003. godine sustavno djeluje na području promicanja prava, poboljšanju uvjeta života te razvoja izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe s invaliditetom, starijih i nemoćnih osoba te djece s teškoćama u razvoju.

Udrugu čine slobodno i dobrovoljno udružene osobe s invaliditetom te druge fizičke i pravne osobe spremne da organizirano potiču mjere rehabilitacije, socijalizacije, skrbi i poboljšanje socijalnog i životnog statusa navedenih skupina osoba.

Udruga broji 210 članova svih dobnih skupina, najvećim dijelom s područja Požeško-slavonske županije, te drugih dijelova Hrvatske.

GLAVNE ZADAĆE UDRUGE:

1. Promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom, starijih i nemoćnih osoba te djece s teškoćama u razvoju;
2. Poboljšanje uvjeta i kvalitete života te unapređenje društvenog položaja navedenih osoba te skrb o njihovim pravima na području socijalno–zdravstvene zaštite, školovanja rehabilitacije i zapošljavanja;
3. Osiguranje uvjete za poticanje emocionalnog, tjelesnog i intelektualnog razvoja navedenih osoba;
4. Senzibilizacija javnosti za potrebe osoba s invaliditetom, starijih i nemoćnih te djece s teškoćama u razvoju.

MISIJA I VIZIJA UDRUGE

Stvaranje preduvjeta za uspješniju integraciju osoba s invaliditetom u društvenu zajednicu, postizanje određenog stupnja neovisnog življenja osoba s invaliditetom kroz napredovanje pomagala kojima se služe.

ČLANSTVO U UDRUZI:

Članak 20. Statuta Udruge : “Članovi Udruge mogu biti: redovni, nominirani, podupirući članovi ili vanjski suradnici, te pravne osobe. Svaki državljanin Republike Hrvatske može postati član Udruge ukoliko zadovoljava sve kriterije koji stoje u pravilniku za učlanjenje u Udrugu.

Osoba bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću može biti član Udruge bez prava sudjelovanja u radu tijela Udruge (nominirani), te za nju pisanu izjavu o učlanjenju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Svaki dobronamjerni hrvatski državljanin koji svojom osobnošću, aktivnostima ili materijalno doprinosi Udruzi i njezinom članstvu može biti član Udruge s pravom sudjelovanja u radu tijela Udruge (podupirući članovi ili vanjski suradnici)

Redoviti članovi plaćaju članarinu, čiju visinu određuje Izvršni odbor Udruge.  Od plaćanja članarine može se osloboditi osoba za koju Izvršni odbor utvrdi da iz određenih razloga nije u mogućnosti platiti članarinu.

Izvršni odbor Udruge donio je odluku o oslobođenju plaćanja članarine.

Predsjednik:Marinko Zeljko

Dopredsjednik:Kristijan Švigir