U tijeku je prikupljanje financijskih sredstava za potrebe dnevnih obroka osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji koji žive u siromaštvu i nisu u mogućnosti sami sebi pripremiti topli obrok. Udruga je pokrenula aktivnosti kako bi se osigurala sredstva za tople obroke 10 takvih obitelji u kojima su članovi naše udruge. Cijena jednog toplog obroka […]

Continue reading . . . Topli obroci za osobe s invaliditetom u teškom siromaštvu