Udruga za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja osoba s invaliditetom Republike Hrvatske u partnerstvu s Gradom Požegom objavljuje:

JAVNI POZIV
za iskaz interesa korištenja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i odraslim osobama s invaliditetom kroz provedbu projekta „Zaželi-UZRIUP RH“

Uslugu potpore i podrške u svakodnevnom životu mogu ostvariti:

a) STARIJE OSOBE U DOBI OD 65 GODINA I VIŠE:

– koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina te čiji ukupni mjesečni prihodi ne prelaze iznose:

Samačko kućanstvo (120% od prosječne starosne mirovine prema HZMO s mirovinskim stažem od 40 i više godina u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO nije još izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta)

Dvočlano kućanstvo (200% od prosječne starosne mirovine prema HZMO s mirovinskim stažem od 40 i više godina u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO nije još izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta)

Višečlano kućanstvo (300% od prosječne starosne mirovine prema HZMO s mirovinskim stažem od 40 i više godina u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO nije još izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta) • Koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

– koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

b) ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM:

– koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina

– koje imaju utvrđen 3. ili 4. stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja

– koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

• čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Poziv se objavljuje s ciljem prikupljanja podataka i utvrđivanja potreba osoba starije životne dobi i odraslih osoba s invaliditetom za primanje usluga potpore i podrške osigurane kroz provedbu programa pomoći u kući te će biti trajno otvoren do završetka provedbe projekta.

Prilozi: