UDRUGA ZA RAZVOJ KREATIVNIH RADIONICA I KVALITETE ŽIVLJENJA OSOBA S INVALIDITETOM REPUBLIKE HRVATSKE predstavlja program “Organizacija dnevnih aktivnosti za starije osobe u lokalnoj zajednici” usmjeren unapređivanju kvalitete života i zaštiti starijih osoba u lokalnoj zajednici – organiziranje dnevnih aktivnosti uz obavezno informiranje starijih osoba o mogućoj štetnosti ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i osvješćivanje javnosti o nužnosti borbe protiv nasilja nad starijim osobama.

Program u ukupnom iznosu od 14.080,00 EUR-a za prvu godinu provedbe u 100%-tnom iznosu financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike u sklopu poziva za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2023. i 2024. godinu

Cilj programa je ublažavanje socijalne isključenosti i uključivanje starijih osoba u život zajednice kako bi se njihov život unaprijedio i kako bi im se kvaliteta života poboljšala. Vodeći se ovim općim ciljem, nastojat će se kroz razne aktivnosti uključiti osobe starije životne dobi u socijalni život lokalne zajednice te podići razinu kvalitete njihovog života, pri čemu su postavljeni sljedeći specifični ciljevi:

  • aktivnosti su prilagođene potrebama i interesima starijih osoba na području Općine Kaptol koja se prema indeksu razvijenosti nalazi u području ispodprosječno rangiranim jedinicama lokalne samouprave
  • informiranje i podizanja razine svijesti o pravima starijih osoba te prevencije zlouporabe ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju starijih osoba.

Provođenjem programskih aktivnosti (edukativne, zabavne, kreativne i kulturne radionice za osobe treće životne dobi te edukativne radionice za javnost) omogućiti će se veća uključenost osoba starije životne dobi u svakodnevni život zajednice u lokalnim sredinama. Takve aktivnosti popunile bi njihovo slobodno vrijeme kako bi se osjećale bolje, poželjnije u društvu, sklapat će nova poznanstva, socijalizirati se i slično. Takve aktivnosti motivirati će ih i učinili zadovoljnijima i sretnijima. Osobe starije životne dobi imat će mogućnost s nekime podijeliti svoje probleme te dobili korisne savjete, kako od svojih vršnjaka, tako i od volontera i zaposlenika iz Udruge za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja osoba s invaliditetom Republike Hrvatske. Također, osobe starije životne dobi bolje će biti informirane o njihovim pravima te kako se zaštiti od zlouporabe ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju. Sve navedeno rezultirat će njihovim boljim mentalnim i fizičkim zdravljem, većim osjećanjem koristi u društvu, većim samozadovoljstvom, ali i većim znanjem kod osoba starije životne dobi.

Zahvaljujući ovom programu zaposlena je jedna osoba kao voditelj programa na 24 mjeseci.

Ovim putem pozivamo i sve potencijalne korisnike programa da se uključe i unaprijede kvalitetu svojih života te postanu aktivniji sudionici društvene zajednice.

Predviđeno trajanje prve godine programa je od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine.

Ovaj program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Sadržaj ovog članka u isključivoj je odgovornosti Udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.