Radionica “Ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju” koja se 26.kolovoza 2015.godine provodila u okviru građanske akcije “Kutak za sretnije starenje” financirane od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Norveških fondova, pokazala je izrazito zanimanje sudionika koji su po završetku predavanja imali mogućnost inidividualnog savjetovanja prilagođenog osobnim potrebama svakog zainteresiranog sudionika.

Sudionici su stekli nova znanja o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju te njihovu temeljnu razliku – trenutak prijenos imovine odnosno razlikuje se po tome što se predaja imovine koja je predmet ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, ne odgađa do smrti primatelja uzdržavanja kao kod ugovora o doživotnom uzdržavanju, već  pripada davatelju uzdržavanja odmah nakon sklapanja ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.

Prezentaciju je održao Gabrijel Šuta, upravni pravnik, a možete ju pregledati ovdje:

The presentation “Agreement on lifetime and lifetimes maintenance” which is 26th August 2015 was held out in the framework of a civil action “Corner happier aging” financed by the National Foundation for Civil Society Development and Norwegian funds, has shown great interest of participants who are following the lecture had the possibility of individual consulting customized personal needs of each of the interested parties.

The participants have gained new knowledge about contracts and lifetime maintenance lifetimes and their fundamental difference – the moment of transfer of property that is different in that it is handing over property that is the subject of a maintenance lifetimes, not deferred until the death of the dependent person, as in the contract for lifelong maintenance, already belongs to the provider of support immediately after the conclusion of the lifetimes maintenance.

The presentation was held administrative lawyer Gabriel Šuta, and you can review it here:

Ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju.

WP_20150826_001 WP_20150826_011 WP_20150826_015