Udruga za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH u okviru građanske akcije “Kutak za sretnije starenje” financirane od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i EGP/Norveških fondova održala je radionicu namijenjenu nezaposlenim starijim osobama s područja Grada Požege.
Radionica se sastojala od tri dijela:
1. Analiza problema nezaposlenosti starije populacije i nove mogućnosti zapošljavanja i prijava na radno mjesto te predstavljanje mjera aktivne politike zapošljavanja “Važno je iskustvo”;
2. Zapošljavanje u organizacijama civilnog društva i socijalnom poduzetništvu prilikom čega su na radionici gostovali : Ivana Soldo, diplomirana pravnica i predstavnica Udruge za pomoć djeci i mladima Radost te Ana Rodić, direktorica Gaudium j.d.o.o. koji kroz socijalno poduzetništvo zapošljavaju osobito ugrožene osobe;
3. Pisanje zamolbi i životopisa što je uključivalo upoznavanje s aktualnim Europass obrascem za ispunjavanje životopisa te izradu otvorenih i klasičnih zamolbi za posao.
Sudionici su po završetku izlaganja dobili priliku na računalu samostalno ispuniti te ispisati životopis koji će im u budućnosti poslužiti prilikom prijava za zapošljavanje.

Association for the development and improvement of supplies and the quality of life of people with disabilities in the Croatian part of the civil campaign “Corner happier aging” financed by the National Foundation for Civil Society Development and EEA / Norwegian funds held a workshop for unemployed older people from the City of Požega.
The workshop consisted of three parts:
1. Analysis of the unemployment problem of the elderly population and the new opportunities and applications in the workplace and the introduction of active employment measures “It is important to experience”;
2. Employment in civil society organizations and social entrepreneurship during which they appeared in the workshop: Ivana Soldo, a jurist and a representative of the Association to help children and young people “Joy” and Ana Rodić, Director of Gaudium j.d.o.o. that the social enterprise employing especially vulnerable persons;
3. Writing applications and resumes that included familiarization with the current pattern for filling Europass CV and the development of open and standard job applications.
At the end of presentation participants got a chance singly on computer to fill up and print resume that will in the future be used when applying for employment.

ppt prezentacije:
Podrška nezaposlenim osobama starije životne dobi
PISANJE ŽIVOTOPISA I ZAMOLBI ZA POSAO NOVO