Posljednja u nizu ciklusa interaktivnih radionica gađanske akcije “Kutak za sretnije starenje” provedena je 31.kolovoza 2015.godine, u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Požega. Radionicu na temu “Socijalne usluge” namijenjenu starijim osobama s područja Grada Požege održala je dipl.soc.radnica Mirjana Jugović, predstojnica Podružnice Obiteljskog centra Požega.

Sudionici su tijekom radionice dobili sve informacije o vrstama pomoći, načinu i uvjetima za njihovo ostvarivanje, te su se tako upoznali s prvom socijalnom uslugom, uslugom savjetovanje i pomaganje, uslugom pomoć u kući i uslugom smještaj koje su uređene Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13., 152/14.) , a provodi ih Centar za socijalnu skrb.

Sudionici su po završetku radionice postavljali pitanja i tražili savjete vezano uz navedenu temu.

PPT prezentaciju možete pogledati ovdje: Socijalne usluge

Građanska akcija “Kutak za sretnije starenje” financirana je od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i EGP/Norveških fondova.

Last in a series of cycles of interactive presentations of civil action “Corner happier aging” was conducted August 31 2015, in collaboration with the Centre for Social Welfare Požega. The presentation on “Social Services” aimed at older people from the City of Požega held Mirjana Jugović, who was graduate social worker at Head of Branch Family Center Požega.

Participants at the presentation get all the information about the types of assistance, the manner and conditions for their achievement, and are thus familiar with the first social services, counseling and assistance, home assistance service and accommodation, which are regulated by the Law on Social Care (NN 157 / 13th, 152/14.), and implemented by the Centre for Social Welfare.

Participants at the presentation asked questions and sought advice regarding this topic.

PPT presentation can be seen here: Social services

Civic Action “Corner happier aging” was funded by the National Foundation for Civil Society Development and EEA / Norwegian funds.

 

WP_20150831_001[1] WP_20150831_004[1] WP_20150831_006[1] WP_20150831_008[2]