Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ provodi projekt SOS-NET u partnerstvu s Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije iz Osijeka i Udruženjem „Baranja“ iz Luga.
Projekt je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, a ugovorna tijela putem kojih je osigurana realizacija projekta su Ured za udruge Vlade RH i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.
U okviru projekta je planirano osnivanje formalne mreže pružatelja socijalnih usluga na području pet slavonskih županija. Sjednica Osnivačke skupštine SOS-NET mreže pružatelja socijalnih usluga će se održati 28.09.2015. (ponedjeljak) s početkom u 9 sati. Skupština će se održati u prostorijama CITADELE-Centra za socijalno zapošljavanje osoba s invaliditetom Udruge „Zvono“.
Osnivači Mreže bit će desetak pružatelja socijalnih usluga s područja slavonskih županija, a u članstvo će pristupiti još dvadesetak pružatelja usluga. Planirano je u rad mreže uključiti i ostale dionike u sektoru socijalnih usluga (centri za socijalnu skrb, JLS, županije i dr.) što treba osigurati vertikalnu i horizontalnu komunikaciju među dionicima, podizanje kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga naročito u ruralnim područjima, ali i kreiranje inovativnih socijalnih usluga.
Mreža će biti otvorena za suradnju i uključivanje svih zainteresiranih dionika koji budu prepoznali svoj interes za uključivanje.
Putem mreže ćemo, također, razvijati međusektorsku suradnju i izradu i provedbu partnerskih projekata financiranih sredstvima strukturnih fondova EU, ali i drugih izvora financiranja.
Početkom listopada profunkcionirat će i web portal Mreže koji će imati prvenstveno ulogu web burze socijalnih usluga, ali i informiranja članica Mreže i javnosti o stanju socijalnih usluga na području slavonske regije.
Vrijednost odobrenog projekta je 746.144,00 kune iz Europskog socijalnog fonda.
Trajanje projekta je 14 mjeseci, a provodit će se na području pet slavonskih županija: Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Virovitičko- podravska županija.
Opći cilj projekta je unaprijediti sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva s dionicima koji djeluju na području pružanja socijalnih usluga u pet slavonskih županija.
Svrha projekta je razviti kapacitete organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga temeljenih na stvarnim potrebama i kreirati učinkovit model suradnje i komunikacije (vertikalne i horizontalne) među dionicima koji pružaju socijalne usluge.