U organizaciji Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, 25.rujna 2015.godine održana je konferencija „Otvorena vrata Europskog socijalnog fonda – Socijalno uključivanje“ u Vukovaru, u Hotelu Lav na kojoj su prisustvovali i djelatnici Udruge za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH.

Ministar rada i mirovinskoga sustava, prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med. otvorio je konferenciju s nekoliko osnovnih općih informacija o Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali i širem kontekstu Europskog socijalnog fonda, nakon čega su predstavnici tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za korištenje sredstava Europskog socijalnog fonda detaljno  predstavili kako će se sredstva Europskog socijalnog fonda ulagati na području socijalnog uključivanja do 2023. godine.

Sudionici konferencije i članovi organizacija civilnog društva, socijalnih partnera, javne uprave i pravosudnog sustava dobili su najbitnije informacije o mogućnostima koje se pružaju u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. u području Prioritetne osi 2. „Socijalno uključivanje“.

Ciljevi prioriteta usmjereni su na potporu socijalno osjetljivim skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju u pristupu zapošljavanju, kao i na razvoj socijalnih usluga u zajednici koje doprinose općoj zapošljivosti.

U okviru konferencije predstavnici zemalja članica Europske unije predstavljeni su i primjeri dobre prakse zemalja članica Europske unije te razmijenili mišljenja i iskustva sa sudionicima konferencije.

635788156283090037WP_20150925_002 WP_20150925_001WP_20150925_012[1]