Udruga za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH ne podliježe obvezi  revizije, odnosno ne pripada neprofitnim organizacijama  čiji prihod u prethodnoj godini prelazi deset milijuna kuna, ali je temeljem ugovora o institucionalnoj podršci razvoju/stabilizaciji udruge s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva, provedena je revizija financijskih izvještaja 2015.godine. Revizijski uvid je potvrdio kako su sva financijska izvješća udruge za 2015. godinu sastavljena u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

U nastavku objavljujemo revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja Udruge za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH.

001 002 003 004 005