Odlukom o dodjeli donacija Hrvatske autoceste dodijelile su Udruzi za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH pravo besplatnog prolaska na HAC-ovima dionicama autocesta  za djecu s teškoćama govorne jezične komunikacije te drugim razvojnim teškoćama. U sklopu projekta bit će omogućeno povezivanje s drugim organizacijama u Hrvatskoj koje pružaju  različite kreativne i inovativne edukacijsko-rehabilitacijske postupke  za poticanje socijalnog, emocionalnog, intelektualnog i tjelesnog razvoja djece s govorno jezičnim teškoćama vrtičke, predškolske i školske dobi. Nove aktivnosti također će omogućiti djeci suvremenije metode kvalitetnih rehabilitacijskih postupaka koji im pomažu u kontaktu, komunikaciji i poticanju govorno-jezičnog razvoja.

Udruga poziva sve osobe koje skrbe o djeci s navedenim teškoćama, a koji učestalo putuju radi liječenja ili rehabilitacije djece, da se obrate kako bi preko Udruge ostvarili mogućnost besplatnog prolaska, osobno na adresu Vlatka Mačeka 4, Požega ili na telefon 034/271-478.

Pravo besplatnog prolaska moguće je ostvariti samo na dionicama autocesta pod upravljanjem Hrvatskih autocesta, odnosno na relacijama:

– A1 Zagreb-Split-Dubrovnik od naplatne postaje Ogulin do naplatne postaje Karamatići

– A3 Bregana-Zagreb-Lipovac od naplatne postaje Bregana te naplatne postaje Zagreb istok do naplatne postaje Lipovac

– A4 Zagreb-Goričan od naplatne postaje Sveta Helena do naplatne postaje Goričan

– A5 Beli Manastir-Osijek-BiH od naplatne postaje Svilaj do naplatne postaje Osijek

– A10 Granica BiH-Ploče -naplatna postaja Čarapine

– A11 Zagreb-Sisak od naplatne postaje Mraclin do naplatne postaje Lekenik

– Tunel Sveti Ilija, naplatna postaja Biokovo.