U sklopu građanske akcije “Kutak za sretnije starenje” financirane putem natječaja “Solidarnost i društveni kapital u lokalnoj zajednici” Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Fondova EGP-a i Kraljevine Norveške, 07. srpnja 2015. godine u 10 sati održana je radionica na temu “Diskriminacija starijih osoba i međugeneracijska solidarnost”.

Radionicu je za 17 prisutnih sudionika starije životne dobi s područja Grada Požege održala Štefanija Madaj, diplomirana pravnica i voditeljica građanske akcije “Kutak za sretnije starenje”.

Sudionici radionice upoznati su s pojmom diskriminacije – s naglaskom na dobnu diskriminaciju, mitovima i predrasudama prema starijim osobama i suzbijanju diskriminacije pružanjem adekvatne pravne zaštite.

Tijekom radionice sudionici su imali priliku navesti osobne primjere diskriminacije iz svakodnevnog života koji su potom zabilježni na flip chart ploču i zajednički analizirani.

Sudionici su saznali što sve čini diskriminirajuće ponašanje te kome se mogu obratiti kako bi zaštitili svoje ustavno pravo na jednakost.

Tijekom prezentacije također su prikazani video zapisi s primjerima diskriminacije prema starijim osobama, ali i pozitivni primjeri rješavanja slučajeva dobne diskriminacije.

Kako bi se u lokalnoj zajednici potaknula međugeneracijska solidarnost, sudionici radionice su na dobivenim praznim listićima mogli uputiti poruke mladima u svojoj sredini, što je rezultiralo nizom zanimljivih i korisnih uputa starijih osoba mladim generacijama.

Napisane poruke zalijepljene su na ploču, ali i proslijeđene Udruzi za pomoć djeci i mladima Radost kako bi bile objavljene u mjesečniku “Radinost” namijenjenog djeci i mladima Požeško slavonske županije.

Sudionicima su po završetku prezentacije podijeljeni leci s uputom kako i zašto prijaviti diskriminaciju te svim kontakt podacima pučke pravobraniteljice.

U prilogu pogledajte ppt prezentaciju s održane radionice.

As part of the civil campaign “Corner happier aging” financed through a competition “The solidarity and social capital in the community,” the National Foundation for Civil Society Development Fund and the EEA and the Kingdom of Norway, 7 July 2015, at 10 am was held presentation on theme “Discrimination of older people and solidarity between generations”.

The presentation is for 17 participants attending the elderly from the City of Požega held Štefanija Madaj, a jurist and head of the civil campaign “Corner happier aging”.

The presentation participants are familiar with the concept of discrimination – with a focus on age discrimination, myths and prejudices against older people and combating discrimination by providing adequate legal protection.

During the presentation, participants had the opportunity to provide personal examples of discrimination in everyday life, which are then recorded by the flip chart board and jointly analyzed.

Participants learn what makes discriminatory behavior and who to turn to protect their constitutional right to equality.

During the presentation, are also shown videos with examples of discrimination against the elderly, but also positive examples of solving cases of age discrimination.

In order to encourage the local community intergenerational solidarity, participants are supplied blank ballots to send a message to young people in their communities, resulting in a number of interesting and useful guidance older people to younger generations.

Written messages are bonded to the plate, and forwarded to the Association to help children and young people joy in order to be published in the monthly magazine “Radinost” intended for children and young people Požega Slavonia County.

Participants were divided after the end of the presentation leaflets with instructions on how and why to report discrimination and all contact details of the folk of the Ombudsman.

Take a look at ppt presentation.

 

CIMG3325CIMG3323CIMG3326CIMG3321CIMG3329

slika

Diskriminacija starijih osoba i međugeneracijska solidarnost