Radionica “Zakonsko nasljeđivanje i oporuka” održana  dana 15.srpnja 2015.godine za starije osobe s područja Grada Požege, dio je građanske akcije “Kutak za sretnije starenje” koju su putem natječaja “Solidarnost i društveni kapital u lokalnoj zajednici”financirali Nacionalna zaklada i EGP/ Norveški fond.

Radionicu je održao Gabrijel Šuta, upravni pravnik koji je sudionike radionice upoznao s pravilima kojima se za slučaj smrti jedne osobe – ostavitelja  uređuje prijelaz njene imovine odnosno njezinih subjektivnih prava i obveza na druge osobe tj. nasljednike.

Sudionici su tako saznali pravila zakonskog i oporučnog nasljeđivanja, prilikom čega su imali priliku zatražiti savjet ili informaciju za vlastite slučajeve raspolaganja imovinom za slučaj smrti.

U prilogu ppt prezentacija “Zakonsko nasljeđivanje i oporuka”.

The presentation “Legal inheritance and wills” held on 15 July 2015 for the elderly from the City of Požega, is part of the civil campaign “Corner happier aging” by way of contests “The solidarity and social capital in the community” and financed by the National Foundation EEA / Norwegian Fund.

The presentation was held Gabriel Šuta, administrative lawyer who was the participants of presentation acquainted with the rules that in case of death of one person – the testator regulates the transfer of its assets and its subjective rights and obligations to other persons ie. descendants.

Participants also learn the rules of the legal and testamentary succession, during which they had the opportunity to ask for advice or information for their cases to dispose of the property in case of death.

Attached ppt presentation “Legal inheritance and testament”

Zakonsko nasljeđivanje i oporuka

 

CIMG3332CIMG3331CIMG3335