Predstavnici Udruge za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom Republike Hrvatske zajedno sa predstavnicima Udruge slijepih grada Pleternice i Požeško-slavonske županije i Udruge za pomoć djeci i mladima Radost dana 26. siječnja 2016. godine su sudjelovali u edukativnoj radionici na temu „Operativno planiranje“ koja je namijenjena  organizacijama civilnog društva koje se bave pružanjem neke od socijalnih usluga.

Edukacija je organizirana za pet slavonskih županija na dvije lokacije i sastavni je dio projekta SOS-NET koji provodi  Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ s partnerima Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije (UPIT)  iz Osijeka i  Udruženjem  „Baranja“ iz Luga.

Na edukaciji smo usvojili i ponovili znanja o tematici planiranja sa posebnim osvrtom na operativno planiranje. Upoznali smo se sa misijom i vizijom mrežom pružatelja socijalnih usluga te smo razrađivali programsku strategiju, definirali i usuglašavali aktivnosti potrebne kako bi se ostvarili ciljevi mreže. Udruga za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom Republike Hrvatske se na taj način uključuje u rad mreže i potpomaže razvoju strategije i aktivnosti potrebnih za pokretanje, realizaciju i unapređenje pružanja socijalnih usluga.

Projekt vrijednosti 746.144,00 kune financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda. Posrednička tijela za ugovaranje i praćenje projekta su: Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

Provedbom projekta želi se dobiti stvarna slika stanja socijalnih usluga na terenu kao i identificirati potreba za socijalnim uslugama koje na tržištu nisu dostupne. Tijekom provedbe projekta bit će i formalno registrirana, do sada neformalna, mreža pružatelja socijalnih usluga iz pet slavonskih županija pod nazivom SOS-NET čiji će zadaci biti priprema i prijava partnerskih projekata, ali i uspostavljanje i održavanje internet burze socijalnih usluga.

20160126_120537[1]                             20160126_120521[1]