CIMG3337

Udruga za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH provela je još jednu radionicu iz ciklusa radionica građanske akcije “Kutak za sretnije starenje” namijenjenih starijim osobama s područja Grada Požege financiranih od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i EGP/Norveških fondova.

Sudionici su ovaj put saznali sve o ugovoru o ustupu i raspodjeli imovine za života sukladno Zakonu o nasljeđivanju, te naučili razlikovati moguće načine raspodjele imovine za života.

Na radionici je bilo prisutno 16 sudionika, koji su po završetku radionice razmjenjivali mišljenja i postavljali upite voditeljici radionice.

CIMG3339Sudionici su, kao i na svakoj do sad održanoj radionici, imali priliku ispuniti kratki anketni upitnik te izraziti svoje mišljenje o temi radionice, organizaciji, predavaču, te uputiti vlastite prijedloge za poboljšanje budućih radionica.

Association for the development and improvement of supplies and the quality of life of people with disabilities Croatia has conducted another presentation from the cycle of presentations of civic action “Corner happier aging” intended for senior citizens from the City of Požega financed by the National Foundation for Civil Society Development and EEA / Norwegian funds.

Participants this time learn all about the contract on ceding and distribution of property for life according to the law of inheritance and they learn to distinguish between the possible ways of distribution of property for life.

The presentation was attended by 16 participants, who were at the end of presentation exchanged views and asked for a leader of the presentation.

The participants, as well as any so far held the presentation had the opportunity to fill out a short questionnaire and to express their views on the topic of the presentation, organized, lecturer, and make their own suggestions for improving future presentation.