IZVJEŠĆE-O-RADU-2017.

Bilanca (31.12.2017.) UZRIUP RH

Financijski izvještaj (01.01. – 31.12.2017.) UZRIUP RH

Izvještaj o prihodima i rashodima (01.01.-31.12.2017.) UZRUP RH

Obrazac usklađivanja s izvještajem o potrošnji sredstava iz javnih izvora – Nacionalne zaklade 2017 (Obrazac: PROR-POT)